Informujemy, że dnia 1 sierpnia 2017 roku nastąpiła zmiana danych (nazwy) oraz danych adresowych spółki Enovatis SA.

Nowe dane spółki:

Wakacje.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku,
ul. Traugutta 115c
80-226 Gdańsk

Spółka operuje w 4 segmentach:

Swoje działania koncentruje w sektorze MSP i na rynku detalicznym, współpracując z grupą ponad 200 partnerów turystycznych, technologicznych i komercyjnych. Spółka oferuje kompleksowe usługi turystyczne w kanałach online i offline. Jako lider na turystycznym rynku agencyjnym została wyróżniona certyfikatem Gazele Biznesu 2015 i 2016. Flagową marką jest Wakacje.pl.