Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B wspomagającego współprace pomiędzy Enovatis a partnerami działającymi w obszarze e-commerce

Zakup dokonany jest w ramach Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś Priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki.

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami wymiany danych w zakresie
ofert turystycznych

Zakup dokonany jest w ramach Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś Priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki.Administratorem danych jest Wakacje.pl S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej „Wakacje.pl”), która udostępnia Ci bezpośrednio usługę świadczoną w ramach tego serwisu (dalej „Usługa”). Dane przetwarzane będą w celu świadczenia na Twoją rzecz Usługi, dopasowania Usługi do Twoich zainteresowań, zapewnienia bezpieczeństwa Usługi, w tym wykrywanie różnego rodzaju botów i nadużyć, jak również w celu wykonywania pomiarów statystycznych i udoskonalania Usługi tak, żeby spełniała Twoje oczekiwania oraz, w niektórych sytuacjach w celu marketingu produktów lub usług Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umowy o świadczenie Usługi na Twoją rzecz (tą umową jest regulamin, który akceptujesz korzystając z Usługi). Odbiorcami Twoich danych czyli podmiotami, którym będziemy mogli przekazać Twoje dane zgodnie z obowiązującym prawem, będą podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie np. podwykonawcy naszych usług elektronicznych oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście wyłącznie w przypadku gdy wystąpią z żądaniem przekazania im danych w oparciu o stosowną podstawę prawną. Masz prawo m.in. do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo do zgłoszenia sprzeciwu w przewidzianych w prawie sytuacjach. Prawa te oraz sposób ich realizacji opisaliśmy w polityce prywatności.