Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B wspomagającego współprace pomiędzy Enovatis a partnerami działającymi w obszarze e-commerce

Zakup dokonany jest w ramach Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś Priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki.

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami wymiany danych w zakresie
ofert turystycznych

Zakup dokonany jest w ramach Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś Priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki.