Innowacyjna Gospodarka Unia Europejska

Dotacje na innowacje

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B wspomagającego współprace pomiędzy Enovatis a partnerami działającymi w obszarze e-commerce
Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.08.02.00-22-135/13-00
Beneficjent: Enovatis Spółka Akcyjna
Wartość projektu: 2 866 700,00 zł
Udział Unii Europejskiej: 50%
Okres realizacji projektu: 01.12.2013 – 30.11.2015

„Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś Priorytetowa 8 „Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki.”, Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”.

Więcej informacji o dofinansowaniu w ramach POIG oraz funduszach europejskich na stronach:
www.funduszeeuropejskie.gov.pl parp.gov.pl www.web.gov.pl www.poig.gov.pl www.mrr.gov.pl arp.gda.plTytuł projektu: Wdrożenie systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami wymiany danych w zakresie ofert turystycznych
Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.08.02.00-22-092/12-00
Beneficjent: Enovatis Spółka Akcyjna
Wartość projektu: 2 095 100,00 zł
Udział Unii Europejskiej: 50%
Okres realizacji projektu: 21.05.2013 – 30.06.2014

„Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś Priorytetowa 8 „Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki.”, Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”

Więcej informacji o dofinansowaniu w ramach POIG oraz funduszach europejskich na stronach:
www.funduszeeuropejskie.gov.pl www.parp.gov.pl www.web.gov.pl www.poig.gov.pl www.mrr.gov.pl arp.gda.plProgram Regionalny Pomorskie w Unii Unia Europejska
Tytuł projektu: Ekspansja firmy Enovatis S.A. na rynki Europy Środkowo-Wschodniej
Numer umowy o dofinansowanie: UDA-RPPM.01.01.02-00-240/13-00 z dnia 26 czerwca 2014 r.
Beneficjent: Enovatis Spółka Akcyjna
Okres realizacji projektu: 01.01.2014 - 30.06.2015

„Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej 1. Rozwój i innowacje w MŚP, Działania 1.1 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, Poddziałania 1.1.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa.”
W ramach powyższego projektu planowany jest zakup dedykowanego portalu internetowego, rozbudowa istniejącego już call-center poprzez zatrudnienie i przeszkolenie pracowników, a także zakup wyposażenia stanowisk pracy m.in. laptopów, oprogramowania Windows i Office, mebli biurowych, telefonów stacjonarnych, słuchawek, drukarki i serwerów.

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013Administratorem danych jest Wakacje.pl S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej „Wakacje.pl”), która udostępnia Ci bezpośrednio usługę świadczoną w ramach tego serwisu (dalej „Usługa”). Dane przetwarzane będą w celu świadczenia na Twoją rzecz Usługi, dopasowania Usługi do Twoich zainteresowań, zapewnienia bezpieczeństwa Usługi, w tym wykrywanie różnego rodzaju botów i nadużyć, jak również w celu wykonywania pomiarów statystycznych i udoskonalania Usługi tak, żeby spełniała Twoje oczekiwania oraz, w niektórych sytuacjach w celu marketingu produktów lub usług Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umowy o świadczenie Usługi na Twoją rzecz (tą umową jest regulamin, który akceptujesz korzystając z Usługi). Odbiorcami Twoich danych czyli podmiotami, którym będziemy mogli przekazać Twoje dane zgodnie z obowiązującym prawem, będą podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie np. podwykonawcy naszych usług elektronicznych oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście wyłącznie w przypadku gdy wystąpią z żądaniem przekazania im danych w oparciu o stosowną podstawę prawną. Masz prawo m.in. do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo do zgłoszenia sprzeciwu w przewidzianych w prawie sytuacjach. Prawa te oraz sposób ich realizacji opisaliśmy w polityce prywatności.